Sociaal-maatschappelijke aanpak

MVO

Om concreet invulling te geven aan deze maatschappelijke ambitie, heeft GVB een MVO-beleid geformuleerd dat is gebaseerd op drie pijlers.

Verbeteren van de leefomgeving in Amsterdam

 1. Energie en CO2
 2. Luchtkwaliteit
 3. Grondstoffen
 4. Inkoop
 5. Geluid

>> Energieverbruik en CO2-uitstoot verminderen
>> Luchtkwaliteit verbeteren
>> Bijdragen aan circulaire economie
>> Maatschappelijk verantwoord inkopen
>> Geluidshinder reduceren

Bijdragen aan de sociale veerkracht in Amsterdam

 1. Goed werkgeverschap

   

 2. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

>> Zorgen dat medewerkers vakmanschap ontwikkelen en behouden, duurzaam inzetbaar zijn en gezond en fit het pensioen halen.
>> Kwetsbare groepen een kans geven bij GVB.

Versterken bereikbaarheid, economie en innovatie in Amsterdam

 1. Maatschappelijk betrokken
 2. Betrokken in de wijk
 3. Mobiliteitspartner

>> Maatschappelijke initiatieven ondersteunen.
>> Oren en ogen van de wijk worden.
>> Samenwerken om Amsterdam bereikbaar te houden voor iedereen.

Email Facebook LinkedIn Twitter