Sociaal-maatschappelijke aanpak

De leefomgeving verbeteren

GVB heeft met zijn bedrijfsactiviteiten impact op de leefomgeving in Amsterdam. Ons uitgangspunt is om de positieve impact te vergroten en negatieve impact te minimaliseren: minder CO2 uitstoten en minder energie verbruiken, de luchtkwaliteit verbeteren, geluidshinder terugdringen, een circulaire economie stimuleren en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Strategische ambitie

Het verbeteren van de leefomgeving is een maatschappelijke ambitie. Stadsbewoners en –bezoekers zijn erbij gebaat. We hebben deze ambitie daarom verankerd in onze strategische doelstelling om een sterke partner te zijn voor Amsterdam.

Zie ook Afspraken over MVO en duurzaamheid

Email Facebook LinkedIn Twitter