Sociaal-maatschappelijke aanpak

Onze MVO-bijdrage in 2015

De wereld om ons heen is in beweging. Het klimaat verandert, grondstoffen worden schaarser en technologische ontwikkelingen beïnvloeden de manier waarop we werken. Dit schept een belangrijke taak voor onderzoek en vernieuwing, zeker op het gebied van gezonde luchtkwaliteit en verantwoord omgaan met energie.

Stad in beweging

De veranderingen in werkgelegenheid en demografie staan uiteraard ook hoog op de maatschappelijke agenda. Thema’s als educatie, duurzame inzetbaarheid, diversiteit en gelijke kansen op werk, vragen om een ambitieuze aanpak.

Positieve impact vergroten

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB: "Ook in Amsterdam worden de effecten van een veranderend klimaat dagelijks ervaren. Als partner van de stad zitten we niet stil. GVB wil zijn positieve bijdrage zo veel mogelijk vergroten en de negatieve impact verkleinen. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen draagt GVB bij aan een leefbare stad, nu en in de toekomst.” 
 

Over het duurzaamheidsconvenant from Gemeente Amsterdam on Vimeo

Afspraken over MVO en duurzaamheid

Onze bedrijfsactiviteiten hebben impact op de maatschappij. Wij nemen onze verantwoordelijkheid daarvoor en leggen er verantwoording over af. Met onze opdrachtgever Stadsregio Amsterdam hebben we duurzaamheidsafspraken gemaakt en vastgelegd in de Concessie Amsterdam. Met Gemeente Amsterdam hebben we het Duurzaamheidsconvenant ondertekend. In onze eigen organisatie is het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onderdeel van onze vaste business en control cyclus.